انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر اکبر شاه محمدی
 
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922136 (009821)
  نمابر:   ................ (009821)
  پست الکترونیک:
 گروه آموزشی             قلب کودکان
 مرتبه علمی             استاد
         آخرین مدرک  تحصیلی             فوق تخصص قلب کودکان